Кои сме ние?

Международният институт за младежко развитие PETRI – София е създаден през 2007 г. като съвместна инициатива на:

  • UNFPA, Фонд на ООН за населението
  • Националния център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА), България
  • Международната мрежа за обучение на връстници Y-PEER

PETRI – София е център за знания и регионален ресурсен център, част от Националния център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА), който подкрепя овластяването на младите хора в сферата на сексуалното и репродуктивно здраве и права (СРЗП), равенството между половете и изграждането на мира в региона на Източна Европа и Централна Азия и извън нея.

Нашата визия и мисия:

PETRI – София се стреми към свят, в който всеки млад човек е носител на промяна, подпомагащ устойчивото развитие.
Нашата мисия е да вдъхновяваме и да подкрепяме подрастващите и младежите в развитието им като лидери, които работят за сексуалното и репродуктивно здраве и права, равенството между половете и укрепването на мира посредством сътрудничество и иновативни подходи.

Защо сме уникални?

Y-PEER PETRI – София съчетава:

  • Обучение по подхода “Връстници обучават връстници”, което се осъществява с алтернативни методи (театрални техники, ролеви игри, симулации и др.)
  • Опит и ентусиазъм на стажанти от международната Y-PEER мрежа- млади доброволци от 52 страни на 4 континента.
  • Висококвалифицирани експерти в сферата на образованието и консултирането за сексуално здраве и репродуктивни права.
  • Партньорство с държавни институции.

Основен екип

Анина Чилева

Ръководител на PETRI-София, Главен експерт в НЦОЗА

Анина Чилева е психолог, дългогодишен консултант и треньор в сферата на системното здравно образование и промоцията на здраве. От 2007 г. е ръководител на PETRI – София. Основната й работа е свързана групово-динамичен тренинг в сферата на психологическото развитие и здравето на младите хора.

София Кандиларова-Георгиева

Член на екипа на PETRI-София, Главен експерт в НЦОЗА

София Кандиларова-Георгиева е магистър по клинична и консултативна психология, главен експерт в отдел „Детско и младежко здраве“ на НЦОЗА. Член на обучителния екип на националните обучения за работа по подхода „Връстници обучават връстници“.

Ралица Бърдарова

Администратор на PETRI-София, Главен експерт в НЦОЗА

Ралица Бърдарова е магистър по клинична и консултативна психология и гл. експерт в отдел „Детско и младежко здраве“ на НЦОЗА. Член на обучителния екип на националните обучения за работа по подхода „Връстници обучават връстници“.

Юлия Анджекарска

Младежки координатор на PETRI-София

Юлия Анджекарска е младежки координатор на PETRI-София от 2015 г. Завършва „Международни отношения“ в СУ „Климент Охридски“ през 2013 г. Има близо 10-годишен опит като доброволец и по-късно като професионалист в неправителствения сектор – в организации, които се занимават с образование и младежка работа.

ПОСТИЖЕНИЯ

Тук можете да прегледате някои статистически данни за PETRI – София

Чуждестранни последователи
Държави
Обучители
Континента

Новини

09
Дек.
PETRI-София е партньор в международния младежки проект „Youth in Power“

PETRI-София е партньор в международния младежки проект „YouthinPower: Разработване на стратегия за младежко сексуално и репродуктивно здраве и права за Европа и Централна Азия“, организиран от YouAct, в партньорство с PETRI-София, ASTRA Youth, Y-PEER и YSAFE, с подкрепата на EuropeanYouthFoundationкъм Съвета на Европа, UNFPA EECARO и IPPF EN.

Публикувано в: Без категория,
09
Дек.
Бюлетин на международната Y-PEER мрежа – януари – юни 2016

Можете да видите информация за обученията, кампаниите и другите дейности на международната мрежа Y-PEER в информационния бюлетин за периода януари-юни 2016 г., достъпен тук.

Публикувано в: Без категория,
09
Дек.
Бюлетин на международната Y-PEER мрежа – август – декември 2015

Бюлетинът на международната мрежа Y-PEER илюстрира дейностите, реализирани на национално и международно ниво от организациите, членуващи в мрежата, която е активна в 42 страни по света.

Публикувано в: Без категория,

Международен институт за младежко развитие PETRI – София

Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)

бул. “Акад. Иван Гешов” 15, ет. 2, стая 62

София 1431

Тел./Факс: +359 2/954-6666

електронна поща: petri.bulgaria@gmail.com